Lions Quest

Lions Club Södra Gärds har under ett antal år bidragit till att personal i Degebergaskolans upptagningsområde fått utbildningen ”Lions Quest Tillsammans”.

Tillsammans-kursen handlar om:

  • skolans värdegrund
  • att stärka elevernas förmåga till samarbete
  • att öka elevernas förmåga att kommunicera
  • att träna eleverna i att handskas med konflikter och problem
  • att respektera och uppskatta sig själv och andra
  • att kunna säga nej till negativa påtryckningar
  • att sätta upp egna positiva mål

Tillsammans-materialen vill ge all personal ett praktiskt verktyg att arbeta långsiktigt, systematiskt och förebyggande med skolans värdegrund och livskunskap.

Mer information finns även att läsa på Lions Quest Sveriges hemsida.

Efter ett par års uppehåll pga skolans omstruktureringar, har det åter blivit aktuellt med en Lions Quest-kurs.

Denna äger rum i Åhus, Åhusgården, Sigfridsvägen 5,  tisdagen den 18 och onsdagen den  19 juni. Paus för lunch och kaffe.

Kursledare: Agneta Svanberg-Arnrud

Sista anmälningsdag: Torsdag  25 april 2013, ange deltagarnamn, skola samt årskurs.

Förfrågan – anmälan kan göras till undertecknad:

Nils Olof Olsson, Lions Quest-ansvarig Lions Club S. Gärds
Mobiltel. 0734-297920
E-post: nils.olof.olsson@telia.com

 

Comments are closed.