Tusenkronan

2016 års tusenkrona delades ut till Jerry Eklund i samband med den gudstjänst som varje år hålls i Vittskövle kyrka innan den årliga byamarknaden öppnar. Marknaden äger rum första söndagen i september månad. Lions kassör Nils-Emil Nilsson och Lions past president Christer Järlesäter delade ut priset till Jerry.

Jerry Eklund är en välkänd profil i bygden inte minst i Maglehem, där han under många år deltagit i det mesta, som rör orten. Han har satt Maglehem på kartan genom sitt rika kontaktnät. Listan kan göras hur lång som helst om allt vad Jerry gjort. Stort Grattis Jerry till en välförtjänt utmärkelse.

Lions Club Södra Gärds har beslutat att varje år, utdela ett stipendium á 1000:-, kallad ”Tusenkronan”.

Vi hoppas härmed att kunna uppmärksamma en person eller sammanslutning som enligt stadgarna förtjänar detta. Allt för att uppmuntra och hedra deras gärning. Vi hoppas att du som förslagsgivare vill inkomma med förslag på någon som du skulle vilja hedra med vårt stipendium ”Tusenkronan”. Förslaget behöver vi ha senast den 15:e augusti. Du lämnar in eller sänder det tll Eltjänster, Degeberga eller skickar in det via e-post till bidrag@lionssg.se. Märk brevet Lions ”Tusenkrona”. Information som skall vara med är följande:

 • Vem som du nominerar att få Tusenkronan
 • Inom vilken förening eller dylikt personenen är verksam
 • Motivering till varför du anser att personen skall få Tusenkronan
 • Dina kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter till nominerad person

Välkommen med ditt förslag.

Stadgar för Lions Club Södra Gärds Stipendium benämnt Lions Södra Gärds ”Tusenkrona”

§ 1. Lions Club Södra Gärds har beslutat att varje år utdela ett stipendium á Ettusen kronor (1.000:-) till en person eller sammanslutning som på ett oegennyttigt och uppoffrande sätt tjänar eller tjänat ett kulturellt, idrottsligt eller annat ideellt verksamhetsfält inom klubbens upptagningsområde.

§ 2. Priset skall benämnas Lions Club i Södra Gärds ”Tusenkrona”.

§ 3. Pristagaren skall vara eller ha varit verksam inom Södra Gärds.

§ 4. Pristagaren utses, efter allmän förslagsgivning, av Lions Club Södra Gärds styrelse. Styrelsens beslut meddelas pristagaren omedelbart. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

§ 5. Det ankommer på styrelsen att på lämpligt sätt informera allmänheten om dessa stadgar och aktivitet.

§ 6. Inskriven medlem i Lions Club Södra Gärds kan ej utses till pristagare.

§ 7. Ändringar av dessa stadgar får endast ske vid ett allmänt klubbmöte.

§ 8. Ovanstående stadgar har fastställts och antagits vid månadsmöte 1989-12-12.

Följande personer har fått stipendiet

 • 2016 Jerry Eklund
 • 2015 Jonny Jangtun
 • 2014 Gertrud Rietz
 • 2013 Solveig Olsson
 • 2012 Jan & Kerstin Månsson
 • 2011 Annika Blom
 • 2010 Per-Åke Persson
 • 2009 Bo Svensson
 • 2008 Anna-Gun & Ingemar Rydhagen
 • 2007 Åsa Melander
 • 2006 Majken Johnsson
 • 2005 Torsten Croon
 • 2004 Gunborg Andersson
 • 2003 Arne Castell
 • 2002 Bengt Nilsson
 • 2001 Bo Andersson
 • 2000 Tommy Jönsson
 • 1999 Brigitte Ahlberg
 • 1998 Gösta Larsson
 • 1997 Marie Johannesson
 • 1996 Per Nilsson
 • 1995 Lolita Svensson
 • 1994 Ellen Nilsson
 • 1993 Siv Cederholm
 • 1992 Elon Olsson
 • 1991 Stig Kjellkvist
 • 1990 Aina Eklöf

Comments are closed.