Bli medlem

Lionmedlemmar är grupper av serviceinriktade män och kvinnor som är intresserade av att göra frivilligarbete för att förbättra samhället. Vi är unga människor, familjer och barnfamiljer med flera. Att bli lionmedlem innebär att du blir en aktiv frivillig, en medlem i en respekterad internationell organisation, en ledare på din hemort och en vän till människor i nöd. Läs mer om vad vi gör.

Det finns många skäl till att bli medlem. Som medlem kommer du att:

  • Hjälpa på hemorten och lära dig värdefulla färdigheter,
  • Betyda något för andra människor – lokalt och internationellt,
  • Lära dig bli en ledare – och leda en respekterad organisation,
  • Bilda nätverk med företagare på hemorten och runtom i världen,
  • Få fart på ditt liv och ha roligt.

För att bli medlem i Lions International och vilja bli verksam i Lions Club Södra Gärds går du tillväga på följande sätt: Du kontaktar ordföranden i medlemskommitén som heter Matts Persson på telefon 044-35 00 18/0761-46 28 10 och förklarar att du är intresserad av att bli aktiv i Lions International.

Du kommer sedan att bli inbjuden till ett möte i vår Lions Club där du får träffa oss som är aktiva och få en presentation av vår verksamhet och där du har möjlighet att ställa dina frågor.

Om du känner för att gå vidare och vill bli medlem i Lions, uppfylla de krav som ställs på en medlem i Lions samt bli verksam i vår klubb så ska du framföra det på mötet.

Comments are closed.