Vår verksamhet

Lite om Lions, dess syfte och verksamhet

En styrka hos Lions är medlemmarnas förankring i det lokala samhället. Det finns därför stora möjligheter för medlemmarna att påverka inriktningen av klubbens hjälparbete.

Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov. Detta sker genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Lions är en av världens största hjälporganisationer och finns i 206 länder med ca 1,5 miljoner medlemmar. I Sverige finns ca 500 klubbar med ca 13.000 medlemmar. Lions är politiskt och religiöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former.

För lionsklubbarna är det viktigt att medlemmarna kan träffas, trivas och tjäna. Lions Club Södra Gärds har sina månadsmöten första tisdagen i varje månad. Här tar klubbens medlemmar viktiga beslut som rör verksamheten och diskuterar nya aktiviteter, som kan dra in pengar till klubbens hjälpverksamhet.

Lions Club Södra Gärds har ett antal aktiviteter, där medlen går till klubbens hjälpverksamhet. Den årliga loppmarknaden i Maglehem tillsammans med Frivilliga Brandkåren är klubbens största inkomstkälla. Andra aktiviteter är parkeringen vid Antik- och Samlarmarknaden i Hembygdsparken, Widtsköfle Byamarknad, Kontstinget i Degeberga Tingshus och Julmarknaden i Hembygdsparken.

Lions organisation och administration betalas av medlemsavgifterna. Alla insamlade medel går till hjälpändamål enligt beslut av klubbens medlemsmöte.

Vi ger också ut en årlig tidning, Lionsbladet, som kommer ut veckan före midsommar. Tidningen finansieras genom annonser. Stöd gärna vår verksamhet genom en annons. Skicka Ditt annonsunderlag till någon av följande adresser:  lovstalund@live.se  eller carleric.jarlesater@gmail.com

Du är varmt välkommen att delta i våra olika aktiviteter – antingen som frivillig medarbetare eller som ny medlem i klubben.

Comments are closed.